Druk met Vincent

Kids middenbouw “Wij hebben ons druk gemaakt samen met Vincent”

We werkten aan het onderzoekend vermogen: Experimenteren met verschillende materialen, technieken en begrippen.

We besteedden aandacht aan het creërend vermogen:Het bewust toepassen van technieken, vaardigheden en materialen binnen eigen werk.

De kinderen hebben naar kunst gekeken a.d.h.v.de kijkwijzer: Verder-kijken en door-denken.

Tijdens een eerste workshop hebben zij geëxperimenteerd met allerlei druktechnieken en kennis gemaakt met de schilder en het werk van Vincent van Gogh. Tijdens deze experimenteerochtend mochten de kinderen verschillende technieken uitproberen. Deze uitprobeersels hebben zij gebundeld in een portfolio.

In de tweede workshop zijn deze technieken verwerkt in een eigen kunstwerk.

Groepen 3 hadden als uitgangspunt een portret en groepen 4 een stilleven.

De kinderen van groep 5 hadden tijdens een excursie een tekening gemaakt van kasteel Heeswijk. Deze tekening hebben de kinderen bewerkt met de druk- en verftechnieken, waar zij tijdens de workshops kennis mee gemaakt hebben.

Een hartelijk dank aan alle ouders die geholpen hebben!

De resultaten zijn te zien in de hal van de school.