Excellente school

Baanbrekende aanpak met een positief effect voor brede doelgroep

De Bolster heeft voor de tweede keer het predicaat excellente school ontvangen van de inspectie van het onderwijs. Een van de uitspraken van de jury uit het rapport: De jury is onder de indruk van de doorwrochtheid en het vanzelfsprekende van het profiel in de dagelijkse gang van zaken op school in samenwerking met de ouders en de ketenpartners. Dit kan absoluut als voorbeeld dienen voor andere scholen.

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat onze school onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met ons specifieke profiel.

Binnen dit specifieke profiel is het opvallend hoe de school werkt aan het welbevinden van kinderen, ontwikkeling van talenten en de stimulans om het maximale uit leerlingen te halen. De jury is dan ook van mening dat De Bolster een helder, relevant en vooruitstrevend excellentieprofiel heeft dat breed gedragen wordt.

Lees meer in het volledige juryrapport of kijk op de site van de onderwijsinspectie.