Excellente school

Bewust, betrokken en betekenisvol onderwijs voor iedereen

De Bolster heeft voor de derde keer het predicaat excellente school ontvangen van de inspectie van het onderwijs. Een van de uitspraken van de jury uit het rapport: “De school realiseert de doelen van het excellentieprofiel door veel differentiatie aan te brengen in het onderwijsaanbod. Zo realiseert zij een aanbod voor alle niveaus, binnen en buiten de groep.”

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat onze school onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met ons specifieke profiel.

“De jury is van oordeel dat OBS de Bolster het predicaat Excellente School 2022-2025 voor primair onderwijs toekomt. De jury heeft waardering voor de wijze waarop OBS de Bolster passend onderwijs vormgeeft. De jury is onder de indruk van de opvang van leerlingen met diverse onderwijsuitdagingen, waaronder dove en slechthorende leerlingen, en de inzet van medewerkers en ondersteunende middelen waar alle leerlingen profijt van hebben. De jury ziet dat de school leerlingen die op andere scholen vastlopen opvangt en een veilige plek biedt. Hierin kan de school als voorbeeld dienen voor andere scholen.”

Lees meer in het volledige juryrapport of kijk op de site van de onderwijsinspectie, of lees de samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel.