Het Jaaroverzicht 2023-2024 met vrije dagen vindt u hier en in de schoolgids.

Onderstaand formulier kunt u invullen en afgeven aan de directie indien u verlof voor uw kind wil aanvragen. Verlof wordt verleend volgens de richtlijnen die door de wetgever zijn opgesteld. In de schoolgids staat beschreven wat verlofredenen zijn. Op school is een uitgebreid reglement aanwezig van de leerplichtambtenaar. U kunt hier altijd naar vragen.

Verlofaanvraag