Twinschool

Samenwerken met Kentalis Talent
De Bolster werkt samen met Kentalis Talent in Vught, een school voor kinderen met een gehoorbeperking. Een aantal van deze kinderen kan naar een reguliere basisschool en heeft zo optimaal de mogelijkheid om taal te verwerven.
Door een groepje kinderen op één school te plaatsen, wordt de ondersteuning en begeleiding die deze kinderen vanuit Talent blijven krijgen, gebundeld. Hiervoor is structureel een extra leerkracht aanwezig op school. De taalimpuls die gegeven wordt en de expertise die in huis gehaald en versterkt wordt, komen ten goede aan alle kinderen van onze school. Het project wordt Twinschool genoemd, het samenwerken van twee scholen.

In verschillende groepen zit een aantal leerlingen van Talent. Nikki Van Den Boomen is vanuit de Bolster de coördinator en Denise Korteknie vanuit Talent.