Cultuurvoorloperschool

Cultuurvoorloper
Cultuureducatie is een breed begrip en omvat alle activiteiten die gedaan worden op het gebied van kunst en cultuur. Dit loopt van heemkunde tot beeldende kunst, van voorstellingen tot museabezoek. Binnen school werken wij actief aan kunst aan cultuur. Dit kan  in aparte lessen maar zit ook verweven in verschillende vakgebieden. De Bolster ziet de grote waarde van opvoeding op dit gebied. Wij worden hierin begeleid door Plaza Cultura.

Partner van het Noordbrabants Museum
Als partnerschool hebben we voorrang op de gegeven lessen en proberen we met regelmaat nieuwe lessen uit. In het museum is ook een medialab en een spetterlab, hier kunnen kinderen zelf actief aan de gang. Door het schooljaar heen gaan alle groepen een keer op bezoek. Natuurlijk bezoeken we ook andere musea als er een tentoonstelling of project is wat aansluit  bij onze lessen.