Verkeersveiligheid

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen leren op de Bolster daarom veilig aan het verkeer deel te nemen.

Deze lessen maken structureel deel uit van ons schoolbeleid. We hebben hiervoor het BrabantsVerkeersLabel ontvangen. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Samen met Gemeente, politie, VVN, ouders en provincie Noord-Brabant werken we aan verkeersveiligheid voor onze kinderen.

Daarnaast vragen wij ouders ook rekening te houden met de verkeersregels. Om de school is een 30 km zone en u kunt uw auto parkeren volgens de regels zoals beschreven in de schoolgids (hoofdstuk Verkeer rondom school). Belangrijk is dat we allemaal bijdragen aan de verkeersveiligheid van de kinderen.