Visie

Waarom de Bolster
Wij geloven dat we kinderen een optimale start voor de toekomst kunnen geven. We geven bewust, betrokken en betekenisvol onderwijs.

Hoe doen wij dat
De Bolster bevordert de brede ontwikkeling van kinderen waarbij gebruik wordt gemaakt van de talenten die een kind heeft in een omgeving waar het welbevinden vanzelfsprekend is. Dit doen we op een breinvriendelijke manier.

Wat doen wij
Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met eigentijdse methodes en leggen hierbij verbinding met de wereld om de kinderen heen. Door ze bewust te maken; van wie ze zijn en hun talenten, van hoe ze leren, van de rol die ze spelen in de maatschappij. Door ze te betrekken bij; hun eigen ontwikkeling, hun leerproces, de ander en hun omgeving. In een betekenisvolle, rijke leeromgeving.

Een kind moet graag naar school gaan, zich prettig voelen, zelfvertrouwen hebben en ontspannen de dag beleven. Het is onze taak om hiervoor de voorwaarden te scheppen en dit te volgen. Als een kind zich goed voelt, is dit een basis om te leren en zich verder te ontwikkelen.

In onze schoolgids wordt bovenstaande verder uitgelegd.

In het laatste inspectierapport leest u hoe de inspectie ons onderwijs met “goed” beoordeelt.

Aanmelden