Kanjerschool, veilige school

De Bolster is een ‘Kanjerschool’
Het pedagogisch klimaat op de Bolster is goed. We zijn een veilige school. Wij maken hiervoor onder andere gebruik van de Kanjertraining. Dit is een manier van omgaan met elkaar.  Deze methode zorgt voor een betere relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leraren. Er ontstaat een veilige sfeer op school en de kinderen voelen zich daardoor fijner.  De Bolster is een gecertificeerde Kanjerschool. Dit betekent dat alle leerkrachten de opleiding hebben gevolgd om te werken met de Kanjertraining.

Kijk op de officiële Kanjersite voor meer informatie of in onze schoolgids.

In ons Veiligheidsplan zijn alle afspraken op dit gebied vastgelegd en vindt u ook ons antipest protocol (bijlage 5). We hanteren bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling de hiervoor verplichte meldcode. Zie voor meer informatie de site van Veilig Thuis.