Formulieren

Onderstaand formulier kunt u invullen en afgeven aan de directie indien u verlof voor uw kind wil aanvragen. Verlof wordt verleend volgens de richtlijnen die door de wetgever zijn opgesteld. In de schoolgids staat beschreven wat verlofredenen zijn. Op school is een uitgebreid reglement aanwezig van de leerplichtambtenaar. U kunt hier altijd naar vragen.

Verlofaanvraag

Indien uw kind medicijnen of andere middelen voorgeschreven krijgt die het een aantal malen per dag moet gebruiken, dus ook tijdens schooluren (bijv. pufjes voor astma, antibiotica of pilletjes) dan kunt u de leerkracht vragen om een medicijn te verstrekken en / of toe te dienen aan uw kind.

Het is van belang de toestemming schriftelijk vast te leggen. Vult u alstublieft onderstaand ‘toestemmingsformulier toedienen van medicatie’ in. U vindt het protocol ‘Medisch handelen’ in ons veiligheidsplan.

Toestemmingsformulier toedienen van medicatie