Excellent met baanbrekend profiel

Vanochtend werden we verrast met een bezoek van Monique Vogelzang, inspecteur generaal van de Onderwijsinspectie. Ze kwam ons vertellen dat we voor de tweede keer excellent bevonden zijn door de jury! “De jury is onder de indruk van de doorwrochtheid en het vanzelfsprekende van het profiel in de dagelijkse gang van zaken op school in samenwerking met de ouders en de ketenpartners. Dit kan absoluut als voorbeeld dienen voor andere scholen.”

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat onze school onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met ons specifieke profiel. 

“Binnen dit specifieke profiel is het opvallend hoe de school werkt aan het welbevinden van kinderen, ontwikkeling van talenten en de stimulans om het maximale uit leerlingen te halen. De jury is dan ook van mening dat De Bolster een helder, relevant en vooruitstrevend excellentieprofiel heeft dat breed gedragen wordt.” (juryrapport Excellente scholen: OBS De Bolster).