Op afstand maar dichtbij

De scholen zijn dicht in deze lockdown. Ook de Bolster geeft onderwijs op afstand. Met oog voor kind en situatie, zoekend naar verbinding. De dag- en weektaken zijn afwisselend en doen recht aan de fase van ontwikkeling van kinderen. Er is veel contact tussen kinderen en leerkracht, en kinderen onderling. Groepsopdrachten en interactieve verwerkingsopdrachten. De school is open voor noodopvang en zo werken we met elkaar aan goed onderwijs. We hopen elkaar snel weer fysiek te mogen ontmoeten. Tot die tijd op afstand….