Veilig verkeer

U heeft ze misschien zien staan, de politie stond te flitsen in de straat. Niet fijn als u te hard reed, wel een van de manieren waarop wij hopen dat onze straten veiliger worden omdat er minder hard gereden wordt.

Samen met Gemeente, politie, VVN, ouders en provincie Noord-Brabant werken we aan verkeersveiligheid voor onze kinderen. Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen leren op de Bolster daarom veilig aan het verkeer deel te nemen.

Deze lessen maken structureel deel uit van ons schoolbeleid. We hebben hiervoor het BrabantsVerkeersLabel ontvangen. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen.